Манай сургууль нь БСШУСЯ-ны сайдын 2018оны 07дугаар сарын 09-ны өдрийн А/453 дугаар тушаалын 1, 2, 3 дугаар хавсралтаар үндсэн сургалт  явуулдаг.  

 

2002 оноос сургалтын чанар, үр өгөөжийг дээшлүүлэхийн тулд:

  • I - VI ангид:  Англи хэлийг эх хэл шигээ сурах “Усан үзмийн үр-2020” хөтөлбөр
  • VII – IX ангид: Англи хэлний ахисан түвшиний сургалт
  • X - XII ангид:  “ILTES” хөтөлбөр
  • I - XII ангид математикийн гүнзгийрүүлсэн хөтөлбөрөөр сургалт явагдаж байна.

Сурагчдыг хөгжүүлэх чиглэлээр I-YIII  ангид:

  • Англи хэл
  • Шатар
  • Бүжиг
  • Солонгос хэл
  • Япон хэлийг сонгон суралцах боломжтой.