Сурагчдын замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахын тулд улирал бүр замын хөдөлгөөний дүрмийн сургалтыг багш нар, Замын цагдаагийн ажилтнуудын хамт өгч,  3 чиглэлд унаагаар үйлчилдэг. 

  • Баруун, зүүн, урагшаа чиглэлд өөрийн сургуулийн автобусаар үйчилнэ.
  • Автобус 10 сарын 1-ээс эхлэн 5 сарын 10-ныг дуустал явна.
  • Ангийн багшаар дамжуулан ирэх, буцах маршрутын судалгаа авч түүнд үндэслэн нэгдсэн маршрут гаргаж зам дагуу явна. /Байрны гадна, орцны үүднээс авах боломжгүй/
  • 2 талдаа /ирэх, тарах/ үйлчлүүлбэл сарын 80000₮, нэг талдаа үйлчлүүлбэл сарын 40000₮