Элсэлт

1-р ангид элсэх сурагчдад зориулсан бэлтгэл бүлгийн хичээл хавар 4, 5 сард эхэлнэ. 2-11-р ангид шилжиж ирэх болон бэлтгэл ангид хамрагдаагүй сурагчид математик, монгол хэлний хичээлээр түвшин тогтоох шалгалт өгч стандарт хангасан тохиолдолд элсэх эрх авна.

Таны хүүхэд элсэх эрх авсан бол

 • Эцэг эхийн иргэний үнэмлэх
 • Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ
 • 2% цээж зураг
 • Төлбөрийн урьдчилгаа
 • Сурагчийн хувийн хэрэг, суурь боловсролын гэрчилгээ /зөрчилгүй байх/
 • Гадаадаас ирсэн бол дүйцүүлэх шалгалт өгч, албан бичиг авсан байх
 • Өмнөх сургуулийн цахим бүртгэлээс хасуулан сургалтын албанд бүртгүүлнэ.

Хичээлийн хэрэгсэл

 • 1-4-р анги 12 хуудастай дэвтэр /УБ принт/
 • 5-8-р анги 24 хуудастай дэвтэр
 • 9-12-р анги 36 хуудастай дэвтэр хичээл тус бүрээр нээж сайн чанарын гялгар уутаар хавтаслах.
 • 1-5-р ангийн сурагчдын цүнхэнд цацруулагчтай /тууз/ уут заавал авна.

1-р ангид шинээр элсэн орж буй сурагчдын бэлтгэх зүйлс

 • Элементийн дэвтэр – 10ш
 • Дөрвөлжин шугамтай дэвтэр – 10ш
 • Дэвтрийн зузаан гялгар хавтас – 20ш
 • Хуудас нь салдаг, салдаггүй зургийн дэвтэр тус бүр – 1ш
 • Хөх үзгэн бал – 2ш /арилгадаг биш/
 • Балын харандаа – 1ш
 • Будгийн харандаа – 1ком
 • Төмөр биш шугам – 1ш
 • Ам дөрвөлжин өнгийн цаас – 1ком
 • Бичгийн цаас – 100ш
 • Хамгаалалттай цаасны хайч – 1ш
 • Баллуур, харандаа үзүүрлэгч, цавуу /штрих хэрэглүүлэхгүй/
 • Нүхтэй зузаан уут – 50ш
 • Бүтээл хийх хавтас – 50 хуудас орохоор